Fönsterglas

Dahlbergs Glas hjälper dig att byta ut och reparera förstörda fönster.

Fönsterglas

Dahlbergs Glas hjälper dig att byta ut och reparera förstörda fönster.

Smidigt glasbyte i Tierp

Ett fönster kan gå sönder av många olika anledningar. Vanligaste anledningen till att ett fönster går sönder är oftast inte på grund av yttre våld utan genom värmespänningar som uppstår när glasets olika delar upplever stora temperaturskillnader. 

Oavsett anledningen till att glaset gått sönder så hjälper vi er att utvärdera och åtgärda problemet.

Vi lagar och byter ut olika glastyper

Råglas
Råglas är ett insynsskyddande glas som vanligtvis placeras i badrummet, men behovet kan se olika ut i olika fastigheter. Glaset används där man vill skydda mot insyn men fortfarande få in ljus i rummet.

Härdat glas
Härdat glas tillverkas genom upphettning och snabb avkylningsprocess. Denna metod skapar inre spänningar vilket gör glaset starkare och mer tåligt än vanligt glas. Om härdat glas går sönder splittras det i små bitar i stället för vassa glasskärvor.

Laminerat glas
Laminerat glas skapas genom en speciell lamineringsprocess där två eller flera glasskivor läggs i olika lager med plastiska folier. Detta gör att vid eventuell skada så häftar glassplittret fast vi plastfolien och minskar risken för skärskador.

Lågemissionsglas (Energiglas)
Lågemissionsglas har en tunn genomskinlig metallisk beläggning som minskar värmeförluster genom glaset. Dessa energiglas tillåter solvärme stråla in men hindrar att värmen strålar ut.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Smidigt glasbyte i Tierp

Ett fönster kan gå sönder av många olika anledningar. Vanligaste anledningen till att ett fönster går sönder är oftast inte på grund av yttre våld utan genom värmespänningar som uppstår när glasets olika delar upplever stora temperaturskillnader. 

Oavsett anledningen till att glaset gått sönder så hjälper vi er att utvärdera och åtgärda problemet.

Vi lagar och byter ut olika glastyper

Råglas
Råglas är ett insynsskyddande glas som vanligtvis placeras i badrummet, men behovet kan se olika ut i olika fastigheter. Glaset används där man vill skydda mot insyn men fortfarande få in ljus i rummet.

Härdat glas
Härdat glas tillverkas genom upphettning och snabb avkylningsprocess. Denna metod skapar inre spänningar vilket gör glaset starkare och mer tåligt än vanligt glas. Om härdat glas går sönder splittras det i små bitar i stället för vassa glasskärvor.

Laminerat glas
Laminerat glas skapas genom en speciell lamineringsprocess där två eller flera glasskivor läggs i olika lager med plastiska folier. Detta gör att vid eventuell skada så häftar glassplittret fast vi plastfolien och minskar risken för skärskador.

Lågemissionsglas (Energiglas)
Lågemissionsglas har en tunn genomskinlig metallisk beläggning som minskar värmeförluster genom glaset. Dessa energiglas tillåter solvärme stråla in men hindrar att värmen strålar ut.

Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Kontakt

Kontakta oss för så återkommer vi.